Změna v sobotních bohoslužbách

V sobotu dne 5. 4. 2014 mše svatá v 8.00 hodin nebude!!

Následující sobotu 12. 4. 2014 bude mše svatá ve 12.00 (v rámci postní duchovní obnovy).
Ranní mše sv. v 8.00 nebude!!

Díky za pochopení.