Žehnání "svatojánského vína"

V pátek 27.12.2013 na Svátek sv. Jana, Evangelisty bude při mši svaté v 17.30 hodin, před závěrečným požehnáním požehnáno i víno.

Dle křesťanské tradice apoštol a evangelista Jan kdysi požehnal nádobu s otráveným vínem a zbavil tím jed jeho účinku. Toto žehnání nám zároveň připomíná důležitost přikázání lásky k bližním a k Bohu, která je tolikrát ve spisech sv. Jana zdůrazňována.

Každý z vás si může přinést též víno z vlastních zásob k požehnání. Nakonec požehnané víno okoštujeme, což bude doprovázeno slovy: "Pij lásku svatého Jana".