Zakončení náboženství v přírodě

 

Během celé Velikonoční doby jsme se mohli setkávat pod širým nebem při poznávání Boha a budování vztahu s ním.
Nyní jsme zakončili tento „školní rok“ modlitbou u svatého Klimenta.
Podívejte se sami...

S požehnáním katecheté