Průběžně aktualizováno: Informace o chodu farnosti

 

Milí bratři a sestry,

zdravím vás na začátku mariánského měsíce května. Jak jste asi zaznamenali, od minulého pondělí je možné slavit mše sv. a další veřejné bohoslužby s max. 15 účastníky a za dodržení hygienických opatření. Ve všední dny to v našem kostele fungovalo bez problémů. Rád bych vás informoval, jak budou probíhat bohoslužby u sv. Antonína tuto neděli a příští týden.

V neděli 3.5. budou mše sv. v 8:00, v 9:00 a v 10:00. Podle omezení souvisejících s nouzovým stavem se jich smí účastnit 15 věřících. Nepočítají se do toho přisluhující, takže všechny ministranty zvu k oltáři, aby zbylo více míst pro ostatní. Pokud by se sešlo více zájemců o mši, přednost dostanou ti, kdo tento týden ještě na mši nebyli.

Ostatním podám eucharistii přede mší či po mši. Příležitost přijmout svaté přijímání bude rovněž od 11 do 12 hodin podobně jako v uplynulých tydnech. Stále je možné využít přenos bohoslužeb v televizi nebo on-line, doporučené je slavit rodinné bohoslužby. V  neděli večer bude rovněž adorace v kostele sv. Klimenta od 19:15.

Příští týden bude probíhat stejně jako tento. Tedy od pondělí do pátku bude od 17 do 18 hodin možnost přijmout svátost smíření a také požádat o sv. přijímání. Od 18 hodin bude mše sv. pro 15 účastníků, v případě většího zájmu dostanou přednost ti, kteří nejdéle na mši nebyli. Nicméně nebojte se přijít, zatím jsme nikoho odmítnout nemuseli, občas se někdo vstřícně nabídl, že přijme eucharistii a uvolní místo jiným. Věřím, že si vyjdeme vstříc a zároveň využijeme nabízené možnosti co nejlépe.

Neděle 10.5. pak proběhne stejně jako tato (viz výše). Od 11.5. se povolený počet účastníků bohoslužeb zvyšuje na 100, což by nám mělo až na výjimky stačit, takže od toho dne obnovujeme bohoslužby podle obvyklého programu. Ty z vás, kdo chodíte v neděli na mši v 10 hodin, prosím, abyste pokud je to pro vás možné využili jinou mši, zvláště ranní v 8 hodin, kde většinou bývá méně než 100 lidí.

Moc vás prosím o dodržování hygienických předpisů, které vláda po dohodě s biskupy stanovila. Ty nejdůležitější bych shrnul do 3R: ROUŠKY - RUCE - ROZESTUPY. Kromě okamžiku sv. přijímání nosíme všichni roušky, při vstupu do kostela si povinně dezinfikujeme ruce, v lavicích i jinde v kostele udržujeme kromě rodin rozestupy alespoň 2 metry. Do sakristie vstupují jen ti, kdo tam mají nějakou službu. Chováme se k sobě ohleduplně, do kostela nechodí nikdo, kdo není úplně zdráv (i kdyby měl jen obyčejnou rýmu nebo kašel). I dodržování těchto zásad je projev lásky k bratřím a sestrám.

Přeji vám pěkný víkend a na přímluvu Panny Marie a sv. Josefa vám žehnám.

Pavel Semela, farář

________________________

Od pondělí 27. 4. do pátku 1. 5. bude v kostele sv. Antonína mše svatá denně v 18 hodin za podmínky, že budou dodržována opatření nařízená vládou. (Více na cirkev.cz.) V sotobu mše sv. není.  Obnovujeme i pravidelné adorace - v pátek v kostele sv. Antonína od 16.30 do 17.45 a v neděli v kostele sv. Klimenta od 19.15 do 20.00 hod. Další informace budou následovat.

________________________

Milí bratři a sestry,

dovolte abych vás pozdravil na začátku Svatého týdne, který letos prožijeme zvláštním způsobem. Trvá nouzový stav a není možné slavit bohoslužby veřejně. Duchovnější zamyšlení nad touto situací naleznete ve Farních listech, zde informace praktické.

Kostel sv. Antonína bude otevřen k soukromé modlitbě stejně jako v uplynulých týdnech, tedy od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin. Od 17 do 18 hodin budu k dispozici ke svátosti smíření a na požádání podám svaté přijímání (kromě Velkého pátku, kdy se svaté přijímání mimo obřady smí donášet jen nemocným). 

Je jasné, že není možné, aby svátost smíření přijali všichni, kdo by o to stáli. Nebylo by ani rozumné, aby se v kostele hromadili kajícníci a vytvářely se fronty. Jestli jen trochu můžete, odložte svátost smíření na dobu, kdy bude společnost i církev fungovat normálně. Pokud máte vážný důvod přijmout svátost smíření v tyto dny, jsem vám k dispozici. Připomínám také pasáže katechismu o dokonalé lítosti v procesu pokání a texty, které na toto téma byly v poslední době publikované s ohledem na mimořádnou situaci, ve které se nacházíme (promluva papeže, rozhovor s P. Alešem Opatrným v posledním čísle KT, texty na pastorace.cz a mnohde jinde).

Obřady velikonočního tridua budu slavit s minimálním počtem asistentů v tyto časy: Zelený čtvrtek mše na památku večeře Páně v 18 hodin, obřady Velkého pátku v 18 hodin, velikonoční vigilie na Bílou sobotu ve 20 hodin, na hod Boží velikonoční ranní mši v 7:30. Na hod Boží velikonoční bude pak kostel otevřen od osmi do dvanácti s možností přijmout eucharistii jako o předchozích nedělích. Pokud se budete chtít připojit duchovně (modlitbou, nasloucháním textům Písma, rodinnou bohoslužbou...) v tyto časy, budu rád. Ani pro mě není snadné prožívat bohoslužby bez farního společenství, zkusme ho navázat na dálku. Nabízí se samozřejmě také možnost shlédnout přenos bohoslužeb online či prostřednitvím televizního přenosu. Děkuji Tomášovi za předchozí email s mnoha podnětnými odkazy.

Pokud se to povede, rád bych nabídl krátká videa s duchovním slovem k jednotlivým velikonočním dnům.

Jem přesvědčen, že Pán nám i za těchto mimořádných okolností chce žehnat. Prožijme následující dny v niterném spojení s Ježíšem.

Váš Pavel Semela, farář

_________________________________________

V souvislosti s dnešním, tj. 12. 3. 2020, vyhlášením Vlády ČR o nouzovém stavu je až do odvolání upraven pořad bohoslužeb a dalších aktivit ve farnosti sv. Antonína:

Kostel bude otevřen: pondělí-pátek od 10 do 18 hodin, neděle od 8 do 12 hodin. Bohoslužby zde nebudou v této době slouženy. 

P. Pavel bude k dispozici od pondělí do pátku mezi 17. a 18. hodinou, v neděli mezi 8. a 12. hodinou ke zpovědi a duchovním záležitostem. V době přítomnosti kněze je možno individuálně požádat o podání Eucharistie.

Ruší se koncerty, křížová cesta a všechny ostatní aktivity farnosti.

_________________________________________

Přehled on-line vysílaných bohoslužeb

_________________________________________
Bohoslovci z Arcibiskupského semináře v Olomouci připravili seznam všech zajímavých odkazů, které mohou křesťané využít v době mimořádných opatření proti šíření koronaviru.
_________________________________________
 
Jak udržet kontakt s církví i s bohoslužbou a to i na dálku

MšeOnline: https://www.mseonline.cz/

Je to opravdu velkorysý seznam živých přenosů katolických bohoslužeb z celé republiky - na každý den od půl sedmé do osmi večer s rozpisem na tři dny dopředu.

ČlovekAVíra:  https://www.clovekavira.cz/udalosti-on-line 

Komu by nestačily přenosy bohoslužeb, tak tento rozcestník kromě nich nabízí také přenosy společných modliteb apod.

KonferenciaBiskupovSlovenska: https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=omseonline

A pro koho by byly málo jen české zdroje je tu srozumitelný a duchovně bohatý program ze Slovenska...

Liturgie.Cz:https://www.youtube.com/channel/UCJx8Y4F6XMmXVjonltsPchw

V neposlední řadě s blížícím se vrcholem svátků je tady m.j. přehledný a sdělný návod, jak je také možné oslavit velikonoční triduum od Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského. Zajímavá inspirace především pro rodiny s dětmi, ale jistě i pro všechny ostatní...