Volba papeže začala

 

Vatikán | Tiskový mluvčí O. Federico Lombardi:  Procesí prochází Královským sálem a stáčí se doleva ke vstupu do Sixtinské kaple v tomto pořadí: zahajuje jej ministrant nesoucí kříž, následuje papežský sbor, ceremonáři, sekretář konkláve,někteří další duchovní římské kurie a kard. Grech, který povede meditaci. Poté všichni kardinálové v opačném pořadí, než je řazení stupňů kardinálského sboru – nejprve tedy kardinálové jáhenského stupně počínaje kard. Versaldim a Harveyem, poté kardinálové volitelé kněžského stupně a nakonec biskupského stupně. Průvod uzavírá kardinál Re, který je nejstarším mezi kardinály biskupského stupně, spolu s papežským ceremoniářem mons. Marinim. Procesí doprovází zpěv litanií ke všem svatým a dalších invokací. V jeho závěru pak zní Veni Creator Spiritus, hymnus vzývající Ducha svatého.

Procesí vejde do Sixtinské kaple, kardinálové volitelé si sednou na svá místa a následuje přísaha. Hlavní celebrant – kardinál Re – pronese její znění v latině. Poté jednotliví kardinálové podle přednostního pořadí přistupují k pultíku s evangeliem, který je umístěn uprostřed kaple. Pokládají ruku na otevřené evangelium, vyslovují své jméno a příjmení a souhlas s pronesenou formulí přísahy. Během přísahy mohou být v přední části Sixtinské kaple přítomny i další osoby kromě volitelů – např. substitut státního sekretariátu arcibiskup Angelo Becciu nebo prefekt Papežského domu Mons. Georg Gänswein. Když však papežský ceremonář vysloví klasickou formuli “Extra omnes”, všichni odcházejí. Zůstává kardinál Grech, který není volič, ale povede meditaci, doprovázený ceremoniářem Mons. Marinim.

Toto případné první kolo volby jen stěží vede ke kladnému výsledku. Můžeme proto očekávat černý kouř (stalo se, cca v 19.30 - pozn. red.), který se při minulém konkláve objevil až kolem osmé hodiny večer. Na závěr se Otcové kardinálové modlí nešpory a vracejí se do Domu sv. Marty.

Zdroj: radiovaticana.cz

Foto: repro z vysílání TV NOE