Videozamyšlení otce Pavla

Bratři a sestry, přinášíme odkazy na videa se zamyšleními k letošním Velikonocům. Při večerní mši na památku večeře Páně jsem na vás všechny myslel. Požehnané velikonoční triduum, do kterého jsme právě vstoupili!

Pavel Semela, farář


Zelený čtvrtek 
Velký pátek
Bílá sobota
Obřady Zeleného čtvrtku Obřady Velkého pátkuObřady Velkého pátku
  Zelený čtvrtek                                                                        Velký pátek