Udílení svátosti nemocných

V neděli 26. 5. je slavnost Nejsvětější Trojice. Kromě pravidelných mší v kostele sv. Antonína (8.00, 10.00, 18.00), se od 19.15 uskuteční v kostele sv. Klimenta eucharistická adoracePři mši sv. v 10 hodin proběhne společné udílení svátosti nemocných (zájemci nechť se přihlásí v sakristii, nebo e-mailem fara@svatyantonin.cz).