Události První neděle adventní

Na První neděli adventní 3. 12. budou mše sv. v kostele sv. Antonína v pravidelném pořádku (v 8.00, 10.00 a 18.00 hod.). Při každé z nich je možné nechat si požehnat adventní věnec. Po mši sv. v 10 hod. bude před kostelem pravidelné agapé. Přispějte, prosím, ke společnému občerstvení ideálně domácími pochoutkami. 

Večer v 19.15 v kostele sv. Klimenta začíná eucharistická adorace.

Při ranní mši v 8 hod. bude požehnána a vyslána na cestu do Betléma ikona představující putování sv. Josefa s Marií hledajících nocleh. Josefovi s těhotnou Marií můžeme po celou dobu adventní poskytnout přístřeší alespoň na jednu noc ve svých domovech. Bližší informace o tomto putování naleznete ve Farních listech. Formulář pro zapojení se do této modlitební štafety naleznete od včerejška v sakristii našeho kostela.