Farní aktivity na začátku postní doby

Přinášíme přehled farních událostí v nadcházejícím týdnu, ve kterém bude z důvodu prázdnin skoro všechno jinak:

V pondělí 12. 2. se od 18.45 na faře sejde Společenství živého růžence k modlitbě za farní společenství a na svěřené úmysly (jako každé druhé pondělí v měsíci), od 20.00 se tamtéž sejde společenství mládeže (18–24 let) (atiti1@seznam.cz). Z organizačních důvodů je až do konce března přesunuto společenství mládeže z úterý na pondělí.

V úterý 13. 2. se od 15.00 sejde společenství seniorů taktéž na faře.

Středa 14. 2.  je Popeleční středa – mše svatá s udílením popelce se bude konat v 18.00 v kostele sv. Antonína. Gregoriánským chorálem ji doprovodí Schola Cantorum působící při katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Smíšený sbor dospělých se tentokrát NESEJDE! Dětské katecheze na faře též neproběhnou.

Ve čtvrtek 15. 2. od 20.00 se bude na faře konat biblická hodina (pavel.semela@knez.cz).

V pátek 16. 2. se z důvodu prázdnin neuskuteční ani Modlitby matek, ani Chváličky, ani Druhý LEVEL

V postní době každý pátek konáme v kostele sv. Antonína křížovou cestu pod vedením jednotlivých společenství. Začátek vždy v 17.30. Prosíme zástupce společenství, aby se zapsali v sakristii do připravené tabulky.

Neděle 18. 2. je 1. nedělí postní. Kromě pravidelných mší v kostele sv. Antonína (8.00, 10.00, 18.00), se od 19.15 uskuteční v kostele sv. Klimenta eucharistická adorace.

V průběhu postní doby se na faře uskuteční Postní duchovní obnova na téma Křesťanství v každodenním životě – inspirace z listů sv. Pavla. Proběhne po čtyři postní úterky (20. 2., 27. 2., 5. 3. a 12. 3.), vždy od 19:30. Bude mít podobu setkání se společnou modlitbou, promluvou a sdílením, na každém setkání účastníci dostanou biblické texty k osobnímu rozjímání na následující týden. Setkání na sebe budou navazovat; účast na všech není nezbytně nutná, ale je vřele doporučená.