Synodní setkávání

Sestry a bratři,
v závěru uplynulého roku jsme se už dvakrát sešli, abychom se jako farnost společně pokusili rozvinout otevřený a široký dialog v rámci  tzv. synody o synodě. Z témat, která před nás postavily přípravné dokumenty,  jsme v listopadu za naši farnost vybrali okruh s titulem "Naslouchat" nebo šířeji "Umíme (si) v církvi naslouchat?" V další etapě jsme se pak v polovině prosince pokusili  vymezit nejpodstatnější výzvy spojené s nasloucháním a výsledkem jsou naše tři finální okruhy:

• Důležitost naslouchání Bohu: jako výchozí princip
• Překážky v naslouchání: strach, negativní zkušenosti i absence naslouchání
• Pozitivní zkušenosti: naslouchání jako lék na rozkol

Ty zahrnují mimo jiné i tak důležité otázky jako to, jak naslouchat druhým lidem i Bohu a jak se připravit a otevřít k naslouchání? Jak zpracovat zkušenosti s odmítnutím, jak se překlenout přes možné bariéry ve farnosti či v církvi?  Na synodální cestě pak chceme pokračovat právě tím, že se  dál společně pokusíme hledat možná řešení a východiska. A nakonec je i konkrétně formulovat.
Budeme o tom mluvit způsobem, který umožňuje zapojení širšího společenství debatujích. Každý tak dostává časově vymezený ale dostatečný prostor na dané téma, které otevíráme společnou modlitbou a uzavíráme krátkým rozjímáním. Srdečně zváni jsou všichni i ti, kdo se předcházejících setkání nemohli zůčastnit.
Sejdeme se opět v učebnách na faře, v Dukelských hrdinů 54 od 19:00 a to už o nadcházející neděli 16. 1. 2022. Setkání se bude řídit všemi platnými protiepidemickými opatřeními. S ohledem na jejich možný vývoj jsou přirozeně možné i změny v organizaci schůzky. Sledujte, prosím, aktuální ohlášky po mších na konci týdne a případně i související zprávy z tohoto e-mailového distribučního seznamu.
 

Pokoj a dobro přeje všem nejen na synodální cestě
Tomáš Šponar