SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH


Na mši svaté konané příští neděli 16. února 2020 od 10 hodin bude příležitost přijetí svátosti pomazání nemocných. Prosíme případné zájemce, aby se pokud možno s předstihem přihlásili v sakristii.

„Pomazání nemocných není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním ohrožení života a umírají. Příhodná doba pro její přijetí je už tehdy, když věřící začíná být v nebezpečí pro nemoc nebo stáří. Svátost nemocných je možno udělit též starým lidem, jejichž síly značně ochabují, i když není přímo vidět nějaká nebezpečná nemoc. Tuto svátost můžeme přijmout i vícekrát ve svém životě. Pomazání má nemocného posílit a zachránit. Nikdy se nemá přijetí pomazání nemocných zbytečně oddalovat.“