Slavnost Zjevení Páně již v neděli 5. 1. 2014

Slavnost Zjevení Páně (Tří králů), která dle liturgického kalendáře připadá na pondělí 6. ledna 2014 oslavíme v našem kostele již v neděli 5. ledna při mši svaté v 9.00 hodin. Při mši bude požehnáno kadidlo, voda i křída.

Po mši jste zváni na faru na "Farní kafe". Po "kafi" je možnost žehnání bytů a obydlí v bubenečské farnosti. Ti, kteří o žehnání svého příbytku v tento den mají zájem, nechť se, prosím, předem nahlásí v sakristii kostela.