Slavnost Všech svatých a Dušičky

V sobotu 1.11.2014 oslavíme Slavnost Všech svatých. Mše svatá bude u sv. Gotharda v 8.00 hodin ráno. V neděli 2.11.2014 pak budeme vzpomínat na všechny věrné zemřelé („Dušičky“) při mši svaté v 9.00 hodin a poté na bubenečském hřbitově v 10.30. Sraz na hřbitově bude u hlavního kříže, proneseme modlitby za zemřelé a požehnáme hroby. Zájemci o to, aby jména jejich blízkých byla při modlitbách výslovně uvedena, nechť dávají do sakristie kostela sv. Gotharda lístečky se jmény zemřelých, resp. je možno bezprostředně před bohoslužbou.

Pozor!! Farní kafe se přesunuje z tohoto dne na neděli 9.11.2014!!