Slavnost Posvěcení kostela sv. Gotharda

V neděli 19.10.2014 oslavíme posvěcení našeho kostela. Mše svatá začíná jako obvykle v 9.00 hodin a po mši bude před kostelem malé občerstvení „z vlastních zdrojů“. Prosím pěkně, ten kdo umí něco upéci (koláčky apod.), nechť se nebojí a něco přinese na ochutnávku.

Tato neděle je též věnována misiím a při mši proběhne „sbírka na misie“.