Setkání nad Katechismem a promítání s P. Michalem Kimákem

Setkání nad Katechismem katolické víry – každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci v 18.30 na faře u sv. Gotharda.

Promítání filmů nebo dokumentů s komentářem – každý třetí pátek v měsíci v 18.30 na faře u sv. Gotharda.

Kontakt:. P. Michal Kimák, kimakm@seznam.cz, tel.731 625 968 (od října).