Sbírka pro farnost sv. Antonína ve Lvově

Milí svatoantonínští spolufarníci,

patrně jste zaznamenali, že naše farnost navázala kontakt s farností svatého Antonína ve Lvově (https://antoni.lviv.ua/uk/ - stránky mají v ukrajinštině, polštině a angličtině, ale nejvíce informací je na té ukrajinské verzi), kterou spravují polští minorité provincie sv. Antonína a bl. Jakuba Strepy (https://www.franciszkanie.pl/artykuly/lwow).

Z komunikace s bratry minority vyplývá, že by jim v současné době nejvíce pomohl (kromě modliteb) finanční dar na jejich bankovní účet.

Z toho důvodu se pastorační rada farnosti usnesla, že tuto neděli, 24. dubna 2022, uspořádáme v našem kostele sbírku na farnost sv. Antonína ve Lvově.

Tato sbírka proběhne na konci každé mše svaté odděleně od pravidelné nedělní sbírky. Dary odešleme na konto komunity polských minoritů provincie sv. Antonína a bl. Jakuba Strepy, která lvovskou farnost spravuje.

V případě, že by někdo z vás chtěl do sbírky přispět, ale v neděli se nedostane do našeho kostela, přineste, prosím, svůj příspěvek v průběhu následujícího týdne do sakristie, nebo jej pošlete přímo na některý z bankovních účtů bratrů minoritů: https://www.franciszkanie.pl/artykuly/pomagamy-ukrainie.