Rozloučení s otcem Jiřím a prázdninové změny

Milí farníci, 

upozorňujeme na změny, které od začátku prázdnin nastanou v naší farnosti.

Rozloučení s naším farním vikářem, otcem Jiřím, proběhne ve středu 29. 6. při příležitosti slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla, kterou budeme slavit v našem kostele sv. Antonína od 18:00 hodin. Po mši svaté bude před kostelem agapé, při kterém můžeme pohovořit a otci Jiřímu poděkovat i osobně. Drobné pohoštění na agapé zajistíme, avšak bude dobré, když, kdo můžete, napečete něco dobrého a přinesete...
Otec Jiří bude sloužit poslední mši v našem kostele ve čtvrtek 30. 6. od 12:00.

S odchodem otce Jiřího se mění pořad bohoslužeb v našem kostele takto:
v červenci a srpnu budou bohoslužby pouze ve středu a v pátek od 18:00 a v neděli od 10:00 a od 18:00.

Navíc bude mše svatá v úterý 5. 7. na slavnost slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje v kostele sv. Antonína od 18:00 hodin.