RORÁTY


Doba adventní by nám měla poskytnout čas a příležitost k přípravě na Vánoční svátky. Touto přípravou na oslavu vánoc jsou bezesporu i Roráty, které po staletí naši předkové v tomto období pravidelně zpívali. Náš významný muzikolog a hudebník Dobroslav Orel píše: “Roráty patří jako čistý a vroucí výraz mariánské úcty našich předků po stránce hudební k nejkrásnějším výtvorům duchovní písně vůbec“. Tyto zpěvy, prožívající v poslední době nebývalé vzkříšení, jsou po hudební i textové stránce naplněné očekáváním a radostí, stejně jako by měla být i celá doba adventní, jejímž tématem je příprava na narození Spasitele. Farnost sv. Antonína vás srdečně zve na tuto akci. Přijďte se přesvědčit a se souborem Ritornello si zazpívat tyto inspirující zpěvy a naladit se, uprostřed předvánočního shonu, na adventní, radostnou notu.

Koncertní provedení Rorátů se koná v úterý 12. 12. od 19.30 v kostele sv. Klimenta, v Kostelní ulici. Vstupné je dobrovolné.

MgA. Miroslav Pšenička, regenschori kostela sv. Antonína