RORÁTY 2022

Jednou z forem přípravy na oslavu Vánoc během advetnu jsou bezesporu Roráty, které naši předkové po staletí v tomto období pravidelně zpívali. Náš významný muzikolog a hudebník Dobroslav Orel píše: “Roráty patří jako čistý a vroucí výraz mariánské úcty našich předků po stránce hudební k nejkrásnějším výtvorům duchovní písně vůbec“.
Přijďte si se souborem Ritornello zazpívat tyto zpěvy a naladit se, uprostřed předvánočního shonu, na adventní notu. Koncertní provedení Rorátů se koná v úterý 29. 11. od 19.30 v kostele sv. Klimenta v Kostelní ulici.
Tyto původní verze nápěvů Rorátů, i když zkrácené, budeme letos zpívat i při nedělních ranních mších v 8.00, o všech adventních nedělích. Zpěv Rorátů budeme začínat, za doprovodu hudebníků, již v 7.55 a budeme v něm pokračovat i během mše.
S předstihem bych rád upozornil i na konání tradičních „dětských rorátů“, které se budou konat v sobotu 17.12. v 7.30 v kostele sv. Klimenta.
S dětmi roráty nacvičujeme při dětském sboru ve středu odpoledne po náboženství. Kdyby se k nám chtěly připojit další děti, nebo ty, které roráty zpívaly a i hrály v minulých letech, neváhejte mne co nejdříve kontaktovat, abychom vše dostatečně připravili a nacvičili.

MgA. Miroslav Pšenička
regenschori kostela sv. Antonína