Pozvání na páteční promítání

Po prázdninové přestávce opět zahajujeme cyklus pátečních promítání filmů a dokumentů na faře u svatého Gotharda. V pátek 17.10.2014 od 18.30 hodin budeme promítat dokument z farní svatogothardské pouti do Polska v roce 2007, kterou organizoval tehdejší administrátor farnosti P. Bohdan Pelc. Přijměte tedy srdečné pozvání na toto promítání. Malé občerstvení bude zajištěno.