Průběžně aktualizováno: Komentáře k posledním událostem

Slovo ke krizovému opatření Vlády České republiky z 15. března 2020

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200316slovo-ke-krizovemu-opatreni-vlady-ceske-republiky-z-15-brezna-2020

 

Biskup Jan Baxant: Karanténní oktáv –„osmidenní“ jako příležitost

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200316karantenni-oktav-osmidenni-jako-prilezitost

 

Osobní prohlášení kardinála Domunika Duky k epidemii koronaviru

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200316prohlaseni-predsedy-cbk

 

Výzvy biskupů jednotlivých diecézí v souvislosti s koronavirem COVID-19

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200312pokyny-biskupu-jednotlivych-diecezi-v-souvislosti-s-koronavirem-covid-19

 

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200312prohlaseni-ceskych-a-moravskych-biskupu-k-mimoradnemu-opatreni-vlady-ze-dne-12-brezna-2020

 

Usnesení Vlády ČR o zvýšení počtu osob na bohoslužbách (30. dubna)
Bohoslužby za účasti 15 osob jsou povolené již od 24. dubna (24. dubna)
Vyjádření k postupnému rozvolňování opatření kolem bohoslužeb (21. dubna)
Vyjádření ČBK k rozhodnutí Vlády ČR o znovuobnovení bohoslužeb (17. dubna)
Velkopáteční kázání otce Cantalamessy (11. dubna)
Dopis předsedy a místopředsedy ČBK lékařům a zdravotníkům (6. dubna)
Dopis biskupa Wasserbauera nemocným (3. dubna)
Kardinál dominik Duka z karantény seniorům (3. dubna)
Príhovor vladyku Cyrila Vasiľa o nemožnosti prijať sviatosť zmierenia a eucharistie (29. března)
Príhovor vladyku Cyrila Vasiĺa, SJ k situácii pandémie (19. března)
Kázání biskupa Wasserbauera před Palladiem země české (19. března)
Mons. P. Piťha: Jak se chovat? (19. března)
Biskup Ladislav Hučko: Úvaha o důsledcích současné pandemie (18. března)
Biskup Jan Graubner: Slovo ke krizovému opatření Vlády České republiky z 15. března 2020 (16. března)
Biskup Jan Baxant: Karanténní oktáv –„osmidenní“ jako příležitost (16. března)
Osobní prohlášení kardinála Domunika Duky k epidemii koronaviru (15. března)
Výzvy biskupů jednotlivých diecézí v souvislosti s koronavirem COVID-19 (13. března)
Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020 (12. března)