Co připravujeme na Noc kostelů 2024 u sv. Antonína a sv. Klimenta

Kostel sv. Antonína
Program Noci kostelů 7. června 2024

18.00–23.30 Otevřeno, možnost návštěvy
18.00–18.45 Mše svatá
19.00–20.00 Charita Praha-Holešovice se představuje (Navštivte zpovědní místnost a nechte si od sestřiček z Charity Praha-Holešovice změřit tlak, glykémii a saturaci kyslíkem.)
19.00–22.00 Výstup do věží vzhůru až ke zvonům
20.00–20.30 Co najdete v našem kostele a k čemu to slouží – uvedení
do liturgického prostoru
20.30–21.30 Představení a předvedení třímanuálových varhan stavitele
J. Hubičky na kůru kostela sv. Antonína místním regenschorim
MgA. Miroslavem Pšeničkou
22:30–23:00 Adorace před Nejsvětější svátostí
a závěrečná modlitba

 

Celovečerní program:
Ze života farnosti
– prezentace fotografií z farních akcí v kostele i mimo něj.
Setkání s naším živým společenstvím – v případě zájmu sdílení, svědectví.
Život sv. Antonína – možnost seznámení se s výjevy ze života sv. Antonína na freskách v presbytáři.
Pošta do nebe – možnost zapisovat díky a prosby – dopisy do nebe – a vkládat je do schránky umístěné v kostele. Obsah schránky na konci Noci kostelů přineseme před oltář a zahrneme do našich modliteb v rámci závěrečné adorace.
Modlitba s možností rozsvícení svící – svíce budou k dispozici na místě.
Setkání s duchovními – možnost v průběhu večera individuálně pohovořit s knězem.

Adresa: Strossmayerovo náměstí, Praha 7
GPS: 50° 5' 55.59"N, 14° 26' 6.49"E

 

Kostel sv. Klimenta
Program Noci kostelů 7. června 2024

17.00–22.00 Otevřeno, možnost návštěvy
17.00–21.00 Na hřbitově to žije!

Program (nejen) pro děti:
- hravá cesta
- dílničky
- kvízy – „Co na srdci, to...“
 

19.00–19.30 Seznámení s historií – prohlídka kostela s výkladem
21.00–21.30 Koncert souboru Čakomo: repertoár tvoří stará a současná duchovní hudba, mají rádi spirituály a nebojí se ani nápaditých současných světských skladeb. Většinou je uslyšíte zpívat a capella, ale pro zvukovou pestrost zařazují i skladby s doprovodem.

Celovečerní program:
Možnost prohlídky kostela
Adresa: Kostelní ulice, Praha 7

GPS: 50°5'50.690"N, 14°25'55.088"E

Program na stránkách webu Noc kostelů:
Antonín: 
https://www.nockostelu.cz/kostel/202/

Kliment: https://www.nockostelu.cz/kostel/1425/