Příprava na křest a biřmování, výuka latiny

Příprava na biřmování u sv. Gotharda

Pro všechny ty zájemce, kteří by rádi v roce 2015 přijali svátost biřmování nabízíme možnost přípravy na tuto svátost. Katecheze k biřmování by probíhaly od prosince 2014, a to každé úterý od 18.30 na faře u kostela sv. Gotharda v Praze 6 – Bubenči. Přesný termín prvního setkání bude upřesněn.

Zájemci nechť se hlásí P. Michalu Kimákovi na mail: kimakm@seznam.cz či na číslo:

721 341 0473, resp. v sakristii kostela sv. Gotharda či sv. Antonína, kde jsou připraveny přihlašovací formuláře (uveďte své jméno, příjmení, titul, adresu, věk a kontakt na sebe).

Přijetí svátosti biřmování se předpokládá o svatodušních svátcích v pražské katedrále.

 

Nabídka výuky latiny

Pro zájemce, kteří by se rádi seznámili s latinským jazykem nabízím výuku tohoto krásného jazyka. Kurs je otevřen všem, začátečníkům i pokročilým. Výuku bychom začali koncem měsíce října, zatím přichází v úvahu dva dny v týdnu, buď v pátek dopoledne na faře v Holešovicích, či úterý večer v Bubenči. Můžete si tedy vybrat jeden z těchto dnů. Hodina a termín prvního setkání bude ještě upřesněn. Zájemci nechť se hlásí na adrese: kimakm@seznam.cz resp. na čísle: 721 341 043. Na setkání se těší P. Michal Kimák

 

Katechumenát u sv. Gotharda

Příprava dospělých ke křtu (tzv. katechumenát) opět probíhá na faře u sv. Gotharda. Scházíme se každý čtvrtek v 18.30. Délka katecheze je 1,5 hodin. Případní dospělí zájemci o křest se mohou přihlásit u duchovního správce farnosti sv. Gotharda, P. Michala Kimáka.