Přehled aktuálních akcí pro příští týdny

  • Tuto středu, 23. 11. 2022, společně oslavíme v 18:00 hodin poutní slavnost v kostele sv. Klimenta. Z toho důvodu pochopitelně nebude mše u sv. Antonína.
  • Příští neděli, 27. 11. 2022, bude při desáté mši v kostele sv. Antonína žehnání adventních věnců a od 17:00 zazní první ADVENTNÍ PŮLHODINKA (varhanní improvizace na adventní texty z Bible, varhany – Miroslav Pšenička, duchovní slovo – jáhen Jiří Beran).
  • Při ranní mši (8:00) bude v kostele sv. Antonína požehnána a na adventní pouť vyslána ikona sv. Josefa s Marií putujících do Betléma. Této ikoně můžete doma poskytnout přístřeší na jednu noc a zapojit se tak do modlitební štafety. Stačí se zapsat do pořadníku, který je k dispozici v sakristii kostela sv. Antonína.
  • O všech adventních nedělích ( 27. 11., 4. 12., 11. 12., a 18. 12.) budeme při ranní mši zpívat Roráty. POZOR! zpěv Rorátů začne již v 7:55 hod.
  • Koncertní provedení Rorátů můžeme vyslechnout v podání souboru Ritornello v úterý 29. 11. od 19.30h v kostele sv. Klimenta.
  • V sobotu 17. 12. pak přijďte opět do kostela sv. Klimenta, kde při mši svaté v 7:30 si Roráty zazpíváme společně s dětským sborem a za doprovodu dětských hudebníků z naší farnosti.

Plakátek Adventní a vánoční koncerty ke stažení zde.