Prázdninový pořad bohoslužeb

 

Prázdninový pořad bohoslužeb: v neděli v 10 a 18, ve všední dny a sobotu v 18 hodin. V červenci a srpnu odpadá též 
mše sv. ve čtvrtek ve 12 hod
 a nekonají se ani nedělní adorace u sv. Klimenta.
O prázdninách bude otevřený kostel takto: v pracovní dny 12-19, o sobotách a svátcích 17-19, v neděli
od 9 do 11 a od 17 do 19 hodin.