Pravidelné setkávání u Gotharda

Každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci bude od 18.30 na faře u Gotharda setkání nad Katechismem katolické církve s P. Michalem Kimákem (vyjímky budou včas ohlášeny).

Každou 1. neděli v měsíci po mši svaté se farníci od sv. Gotharda mohou sejít na "Farním kafi" na faře u Gotharda, cca v 10 hodin.