Pozvánka na pravidelné promítání a duchovní obnovu

Od listopadu 2013 bude každý třetí pátek v měsíci po mši svaté (cca v 18.30) probíhat videoprojekce různých filmů, či dokumentárních pořadů s krátkým výkladem, příp. i z úst pozvaných hostů. Toto pásmo videoprojekcí zahájíme v pátek 15.11.2013 dokumentem o P. Aloisi Kánském, který v této farnosti též plodně působil. O tématech dalších projekcí bude včas informováno.

 

V sobotu dne 14.12.2013 od 9.00 proběhne na faře u sv. Gotharda Adventní duchovní obnova, kterou povede P. Michal Kimák. Obnova bude zakončena mší svatou ve 12.00.