Pozvání na lektorský kurz

Sestry a bratři, jsem rád, že na tuto akci mohu pozvat vás, kteří již Božím slovem sloužíte, ale i případné další zájemce. Vážím si toho, že se kurz koná po několika letech, kdy to kvůli protiepidemickým opatřením nebylo možné. 

Srdečně a vděčně Jiří Beran, jáhen

V sobotu 22. dubna 2023 od 14.00 do 19.00 proběhne kurz lektorů. 
Bude se konat v prostorách Pastoračního střediska, Kolejní 4, Praha 6.

Kurz je určen pro všechny, kdo při bohoslužbách čtou liturgická čtení nebo přímluvy. Zkušenosti ale využijí i ti, kdo pracují s textem ve společenství nebo při jiných typech společných setkání, kde se Boží slovo čte.
Kurz povedou P. Michal Němeček a MgA. Jan Horák, kteří přiblíží teologické a liturgické důrazy při slavení bohoslužby slova, ale také orientaci v liturgických knihách atd. Součástí kurzu je také praktický nácvik čtení textu.
Předchozí přihlašování není nutné. (Parkování před objektem je v sobotu zdarma).