Pozvání a upozornění pro děti 2.-3. a 4.-5.třídy a jejich rodiče

Středeční katecheze se 13.března uskuteční v obvyklých hodinách u sv. Klimenta v Kostelní ulici.  Přijít tentokrát mohou i nepřihlášené děti, třeba i s doprovodem. Prožijeme společně intenzivnější přípravu na největší křesťanské svátky. 

(Katecheze 2.stupně proběhne s P.Pavlem jako obvykle na faře.)

Jiří Beran, jáhen