Poutní mše u sv. Gotharda, v Loretě a u sv. Antonína

Poutní mše svatá v kostele sv. Gotharda v Praze - Bubenči

V neděli 4.5.2014 od 9.00 hodin oslavíme při poutní mši svaté patrona našeho kostela, biskupa svatého Gotharda. Na tuto mši jste srdečně zváni. Po mši svaté jste též zváni na faru na malé pohoštění. Něco k zakousnutí můžete bez obav přinést s sebou.

„Svatý Gotharde, oroduj za nás“!

 

Májová pouť do Lorety

V pondělí 5.5.2014 jste všichni zváni na mariánskou (svatoantonínskou farní) pouť do Lorety. Sraz před Loretou bude nejpozději v 17.45 hodin. Následovat bude prohlídka tohoto poutního místa s výkladem, mše svatá a mariánská pobožnost.

 

Pouť IV. pražského vikariátu k sv. Antonínu do Holešovic

V sobotu dne 7. června 2014 pořádá IV. pražský vikariát již „II. vikariátní pouť“, a to do kostela sv. Antonína v Praze 7-Holešovicích. Ač je naše farnost v jiném vikariátu, přesto se této pouti můžeme též zúčastnit. Setkali bychom se v kostele sv. Gotharda v 8.45 při krátké bohoslužbě slova a poté se vydali pěšky Stromovkou do kostela sv. Antonína. Slavností mše svatá pak začíná v 10.00 hodin a poté následuje program pro děti a dospělé. O celém programu budete včas informováni.