Postní půlhodinky 2023 - chvíle k zastavení, modlitbě a rozjímání

 

Pro letošní dobu postní jsme připravili pro naši farnost nedělní Půlhodinky s hudbou, varhanní improvizací, s duchovním slovem a čteními z Bible. Post, jako doba přípravy na Velikonoce, nabízí mnoho hlubokých a zajímavých témat k zamyšlení. Těmto námětům se budou ve svých improvizacích věnovat níže uvedení varhaníci, tato témata budou ve svých promluvách zpracovávat P. Pavel Semela a jáhen Jiří Beran. Jste srdečně zváni navštívit náš chrám a strávit zde za zvuků krásné hudby několik příjemných chvil.  

12. 3. – 3. neděle postní, JAKUB JANŠTA
varhanní improvizace

2. 4. – Květná neděle, JAROSLAV TŮMA
varhanní improvizace

Postní Půlhodinky se konají v kostele sv. Antonína, vždy od 17.00.

Miroslav Pšenička