Postní duchovní obnova u sv. Gotharda

Postní duchovní obnova u sv. Gotharda se bude konat v sobotu dne 12. dubna 2014 od 9.00 hodin na faře u kostela sv. Gotharda v Praze 6 - Bubenči. Obnovu povede pan Jiří Beran, trvalý jáhen z farnosti Praha-Holešovice. Téma obnovy je: "Pane, je dobré, že jsme zde" (Mt 17,4). Obnova bude zakončena mší svatou v kostele sv. Gotharda od 12.00 hodin. Bude příležitost i k adoraci NSO a ke svátosti smíření. Malé občerstvení bude zajištěno. Jste všichni srdečně zváni a těšíme se na vaši účast.