OPĚTOVNÉ POZVÁNÍ NA PODZIMNÍ FARNÍ POUŤ

Čas přes prázdniny rychle uběhl, a tak si už nyní můžete dát do svých kalendářů: v sobotu 8. října bychom vyjeli ráno od kostela. Minulé roky se nám podařilo obsadit autobus a byla by škoda, kdyby se letos pouť neuskutečnila pro malý počet přihlášených!

Při naší pouti navštívíme v doprovodu průvodce památník Vojna Lešetice, kde je muzejní expozice věnovaná obětem komunismu. Nachází se asi 5 km jihovýchodně od Příbrami v prostorách bývalého pracovního tábora Vojna. V období 1949-1951 to byl tábor nucených prací a až do roku 1961(!) vězeňské zařízení, kde byli žalářováni stoupenci demokracie a odpůrci komunistického režimu. Jsem přesvědčen, že je vhodné si to připomínat a na těchto místech pamatovat na všechny, kdo žijí v nesvobodě…

Po návštěvě tohoto pietního místa budeme pokračovat na nedalekou Svatou Horu u Příbrami. Tam zahrneme vše do modliteb: mše svatá a prohlídka poutního místa (zvonice, sklepení, svatohorské muzeum, procházka v přírodě…). Kvečeru návrat do Prahy. Nyní je třeba přihlásit se v sakristii našeho kostela a zaplatit za dopravu 400,- Kč. Pokud by pro někoho byl obnos překážkou, ať mě zkontaktuje.

Jiří Beran, jáhen