Ohlédnutí za Nocí kostelů 2024

V pátek 7. 6. se otevřely dveře celkem 1854 kostelů a modliteben po celé naší republice v rámci 16. ročníku Noci kostelů. Naše farnost k tomuto počtu přispěla nabídkou programu v obou našich chrámech. Díky vám všem, kdo jste přišli a přispěli jste k tomu, že se naši hosté u nás cítili dobře. V průběhu večera jsme se snažili návštěvníky počítat a dospěli jsme k těmto číslům: Kostel sv. Antonína navštívilo cca 1050 osob (to odpovídá dlouhodobému průměru), 311 odvážlivců vystoupalo na věže kostela a 27 milovníků hudby vyrazilo na kůr na prohlídku varhan.
Kostel sv. Klimenta přivítal cca 550 osob, což je dosavadní rekord. Průměrný počet návštěvníků v letech 2015–2023 byl 358.
Nejde však o to, kolik lidí do našich kostelů nahlédlo, ale o to, zda je tam něco oslovilo. Z osobních setkání v průběhu večera, ze zápisů do návštěvní knihy a především z „lajků“ a vzkazů na webu Noci kostelů usuzuji, že se naši hosté u nás cítili dobře. Doufám, že naše páteční počínání alespoň trochu pomohlo k pochopení, že církev není pouze krásná architektura a hudba, majetky a různé medializované problémy, ale především společenství normálních lidí shromážděných kolem Krista. Pokládám proto za důležité organizovat i nadále podobné nízkoprahové akce se stejným cílem.

Honza Rund