Noc kostelů u sv. Antonína a sv. Klimenta

Program na Noc kostelů 28. května 2021

Kostel sv. Antonína:

18:00 - 18:45  Mše svatá

20:00 - Co najdete v našem kostele (mezi body programu uslyšíte varhanní preludia)

22:30 - 23:00  Adorace (Adorace před Nejsvětější svátostí)

 

Kostel sv. Klimenta:

18:00 - 20:00  Na hřbitově to žije! (program pro děti)

19:00 - 19:30  Seznámení s historií (Prohlídka kostela s výkladem)

19:30 - 22:00 Možnost prohlídky kostela