Noc kostelů – „Namaluj svůj kostel“

Do svých diářů si můžete zaznamenat datum 23.5.2014 (pátek), kdy bude opět po roce probíhat již tradiční akce „Noc kostelů“. Této akce se zúčastní i naše farnost sv. Gotharda. Tuto „noc“ zahájíme mší svatou v 17.30 a mariánskou pobožností. Následovat bude bohatý program s možností zaposlouchat se do vážné hudby, do zajímavých přednášek o architektuře a historii kostela či o historii obce Bubeneč. „Noc“ bude zakončena adorací a půlnočním požehnáním. Celý program v kostele sv. Gotharda naleznete na stránkách „Noci kostelů“: https://www.nockostelu.cz/index.php?pg=308  Program bude též vyvěšen v kostele.

 Dále bych rád upozornil děti a jejich rodiče na možnou výtvarnou aktivitu „Namaluj svůj kostel“. Děti mohou doma namalovat jakýkoli kostel a tuto výtvarnou práci přinést do sakristie kostela sv. Gotharda či odevzdat přímo P. Kimákovi. Obrázky pak budou vyvěšeny o Noci kostelů v interiéru kostela. Nejlepší díla pak patřičně i ohodnotíme a odměníme. Prosíme, aby se děti pod obrázky podepsali a na zadní stranu aby rodiče napsali jméno dítěte a adresu bydliště. Možnost namalovat kostel bude i při samotné akci v pátek 23.5. večer na faře!! Děkujeme za spolupráci a těšíme se na vaši návštěvu a výtvarné umění.

                                                             Váš P. Michal