Noc kostelů 2023 u sv. Antonína a sv. Klimenta

Kostel sv. Antonína

Strossmayerovo náměstí, Praha 7
GPS: 50° 5' 55.59"N, 14° 26' 6.49"E

18:00-23:00 Otevřeno, možnost návštěvy

18:00-18:45  Mše svatá

19:00-22:00  Výstup do věží
Vzhůru až ke zvonům

20:00-20:30  Co najdete v našem kostele a k čemu to slouží
Uvedení do liturgického prostoru.

20:30-21:30  Představení varhan
Představení a předvedení třímanuálových varhan stavitele J. Hubičky na kůru kostela sv. Antonína místním regenschori MgA. Miroslavem Pšeničkou.

22:30-23:00  Adorace
Adorace před Nejsvětější svátostí a závěrečná modlitba

 

Kostel sv. Klimenta

Adresa kostela: Kostelní ulice, Praha 7
GPS: 50°5'50.690"N, 14°25'55.088"E

18:00-22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

18:00-21:00  Na hřbitově to žije !
program pro děti: - malé posilování - 1-2-3-4 START - svitek Klimentův - večerní kotvení

19:00-19:30  Seznámení s historií
Prohlídka kostela s výkladem