Nejbližší události ve farnosti sv. Antonína

 

4. 9. neděle: při mši v 10:00 žehnání žákům, studentům a pedagogůmpo mši svaté před kostelem agapé.

14. 9. středa, svátek Povýšení svatého kříže: při mši v 18:00 by měl být požehnán zrestaurovaný kříž před kostelem. Po mši svaté tichá adorace za mír na Ukrajině.

17. 9. sobota: 13:00 – 17:30 před kostelem sv. Antonína Zažít město jinak (https://zazitmestojinak.cz/locations_/praha/praha-7/strossmayerovo-namesti), fb událost.

21. 9. středa: 15:30 v kostele sv. Klimenta zahájení katechezí (výuka náboženství) – všechny skupiny. Přihlášky na katechezi jsou k dispozici v sakristii.

3. - 7. 10. pondělí až pátek: po mši svaté (cca do 20:00) „Příměstské exercicie“ v kostele sv. Antonína.

8. 10. sobota: (cca 8:00 až 19:00) farní pouť Svatá Hora, památník Vojna u Příbrami – zatím dostatek volných míst, zájemci, hlaste se, prosím, v sakristii.

 

Zároveň se rozjíždějí i pravidelné akce:

Od neděle 4.9. opět nedělní adorace u sv. Klimenta v 19.15

Společenství chlapů – každé 1. a 3. pondělí od 19:30 na faře

Společenství živého růžence, setkání seniorů a dalších společenství