Mše za P. Jaroslava Zrzavého

 

V pondělí 24.2.2014 při mši svaté u sv. Gotharda vzpomeneme na dlouholetého duchovního správce této farnosti, faráře P. Jaroslava Zrzavého (+ 2002). Mše svatá začíná v 17.30 za účasti řady kněží, kteří byli
P. Jaroslavem hluboce ovlivněni.

Přede mší proběhne bohoslužba za zemřelého na místním bubenečském hřbitově od 16.45 hodin.

Přijměte, prosím, naše pozvání.

S přáním pokojného spočinutí v Boží náruči pro P. Jaroslava

P. Michal