Modlitba z kuchyně

Pane,

modlím se k tobě ze své kuchyně,
protože nemohu být světicí
v tichých zdech kláštera,
nebo uprostřed africké pouště
nebo v hlubokých meditacích
jako horlivá novicka.

 

Pomoz mi být svatá, když vařím jídlo
a myju nádobí.
Potřebuji ruce Marty,
ale především srdce Marie.
Když čistím zablácené boty,
vidím tvé sandály.
Vidím tě vcházet do Martina domu,
když drhnu podlahu.

 

Pane, přijmi tuto mou meditaci
protože nic lepšího nedokážu.
Prohřej mou kuchyň svou láskou
a prosvětli ji svým pokojem,
který mi přináší vnitřní klid
a dává mi pocit štěstí a spokojenosti.
Amen.

Modlitba hospodyňky objevená na zadní straně modlitebního letáku
v jednom nizozemském kostele ve Svatém roce 1983