Květnové akce u sv. Gotharda

V neděli 6.5.2012 se uskuteční v kostele
sv. Gotharda "Poutní mše sv. ke sv. Gothardu". Začátek mše je v 9.00 hodin. Po mši svaté je malé občerstvení v prostorách fary.

V měsíci květnu po mši svaté (ve všední dny) v 17.30 probíhá "májová pobožnost"
v kostele sv. Gotharda

V sobotu 26.5.2012 bude u sv. Gotharda "Svatodušní vigilie s lucernariem"
od 20.00hod. Po mši bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní, a to do 23 hodin, kdy bude závěrečné požehnání.