Křížové cesty v době postní

Jako každoročně, tak i letošní dobu postní v kostele sv. Gotharda prožijeme v duchu rozjímání nad "Křížovou cestou Páně". Modlitba Křížové cesty se uskuteční v každý postní pátek od 16.45 hodin v kostele. Na Velký pátek dne 18. dubna začíná Křížová cesta již v 15.00 hodin!!