Křížová cesta a breviář

Každý pátek v době postní je v kostele sv. Gotharda pobožnost křížové cesty od 16.45 hodin. Během pobožnosti je k disposici kněz k přijetí svátosti smíření.

Duchovní postní obnova na faře u kostela sv. Gotharda se koná v sobotu 17.3.2012 od 9.00 do 12.00 hodin. Obnova je zakončena mší svatou. Téma: Svátost smíření. Vede: P. Kimák Michal

Každé úterý při mši svaté v 17.30 hodin je modlitba breviáře - večerních chval (nešpor).