Kde najdete hrob P. Michala Kimáka

Od hlavního vchodu Vinohrdského hřbitova se dejte doleva (po cca 40 krocích napravo je hrob P. Aloise), vy však  jděte stále rovně až na konec cesty k brance, oddělující hřbitov od areálu Strašnického krematoria. U branky se vydejte doprava cca 50 kroků až k pomníku ve tvaru antického sloupu. Již jste blízko. Dál postupujte mezi uličkami podle plánku. Hrob P. Michala je označen jménem jeho tatínka, zemřelého před 30 lety. (Oddělení „K“.)

Zajímavost: v blízkosti je hrob pana prof. Mudr. Josefa Kouteckého, zakladatele dětské onkologie. Jeho maminka Ludmila vypomáhala do svého pozdního věku na naší faře P. Frant. Kohlíčkovi.