Kalendář pro nejbližší období

  • PRÁZDNINOVÝ PROVOZ KOSTELA:

    středa, pátek: mše svatá v 18.00 (kostel je otevřen od 12.00)
    neděle: mše svatá v 10.00 a v 18.00 (kostel je otevřen hodinu přede mší)

  • Ve středu 26. 6. od 16h proběhne mše sv. v kostele sv. Klimenta na zakončení katecheze dětí, poté táborák.
  • Poslední adorace před prázdninami budou 20. 6. u Sv. Antonína a 23. 6. u Sv. Klimenta.