Kalendář pro nejbližší období

 • V pátek 17. 5. od 14 hodin u Sv. Antonína proběhne první svátost smíření dětí připravujících se na první svaté přijímání.
 • V neděli 19. 5. po mši svaté (Slavnost Seslání Ducha svatého) v 10 hodin proběhne agapé u příležitosti jubilea otce Pavla.
 • V úterý 21. 5. od 15 do 18 hodin bude probíhat před kostelem sv. Antonína nábor do registru dárců kostní dřeně (viz FL str. 10).
 • V pátek 24. 5. od 14 hodin proběhne na faře bezprostřední příprava dětí na první sv. přijímání.
 • V neděli 26. 5. při mši svaté v 10 hodin proběhne společné udílení svátosti nemocných (zájemci nechť se přihlásí v sakristii nebo e-mailem fara@svatyantonin.cz).
 • V pátek 31. 5. bude od 14 hodin v kostele svatého Antonína nácvik na první svaté přijímání.
 • V neděli 2. 6. při mši sv. v 10 hodin přistoupí děti k prvnímu přijímání Eucharistie.
 • V pátek 7. 6. se uskuteční v obou našich chrámech Noc kostelů.
 • Ve středu 12. 6. se koná poslední katecheze dětí na faře.
 • Ve čtvrtek 13. 6. v 18 hodin oslavíme našeho patrona sv. Antonína poutní mší svatou v našem farním kostele, celebrovat bude apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo.
 • Ve středu 26. 6. od 16 hodin proběhne mše sv. v kostele sv. Klimenta na zakončení katecheze dětí, poté bude následovat táborák.