Kalendář pro nejbližší období

Společenství chlapů zve v sobotu 20. dubna na jarní brigádu do Hájku u Prahy. Více informací  zde  nebo  ve FL str. 10.

V neděli 21. dubna proběhne Farní den.
Program:
• 8:00 mše sv. NEBUDE
• 9:00 přednáška v kostele sv. Antonína Všichni jsme na společné cestě
• 10:00 mše sv.
• 11:00 diskuse v kostele sv. Antonína o tom, co je pro nás ve farnosti důležité a jak ji chceme rozvíjet; možnost změření krevního tlaku Charitou Praha-Holešovice; v době diskuze bude zajištěn program pro děti v parčíku za kostelem.
• 12:00 společné grilování a oběd na Štvanici, možnost vzájemného poznání, program pro děti
• 18:00 mše sv.
• 19:15 večerní chvály a eucharistická adorace v kostele sv. Klimenta

V neděli 28. dubna jsou všichni zváni na tradiční farní Koncert pro radost. Koná se v Muzeu Bedřicha
Smetany od 17 hod.