Kalendář pro nejbližší období

V sobotu 23.3. od 14.00 se koná společné pečení pro klienty Charity Holešovice. Akce proběhne na faře (zvonek "učebny") , přijít (i odejít) je možné kdykoli během odpoledne a není třeba s sebou nic nosit – jen, máte-li k dispozici, vhodné „velikonoční“, „jarní“ formičky na vykrajování přijdou vhod. (Kontakt – Anuša Lizáková, 776 053 931)

Neděle 24. 3. je Květná neděle. POZOR! Mše sv. v deset hodin začne před kostelem sv. Klimenta, odkud půjdeme průvodem s ratolestmi do kostela sv. Antonína. Mše v 8.00 a 18.00 proběhnou beze změny v kostele sv. Antonína.