KALENDÁŘ PRO NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ

  • Popeleční středou 14. února začíná postní doba. Mše svatá s udílením popelce se bude konat v 18 h v kostele sv. Antonína, gregoriánským chorálem ji doprovodí Schola cantorum. Jedná se o den přísného postu. Popelec bude možné přijmout také po mši svaté v 10 h v neděli 18. 2.
  • V postní době každý pátek konáme v kostele sv. Antonína křížovou cestu. Začátek vždy v 17.30. Prosíme jednotlivá společenství, aby se zapsala v sakristii do připravené tabulky.
  • Postní duchovní obnova (vede P. Pavel Semela) na téma Křesťanství v každodenním životě – inspirace z listů sv. Pavla proběhne po čtyři postní úterky (20. 2., 27. 2., 5. 3. a 12. 3.), vždy od 19.30 na faře. Bude mít podobu setkání se společnou modlitbou, promluvou a sdílením, na každém setkání účastníci dostanou biblické texty k osobnímu rozjímání na následující týden. Setkání na sebe budou navazovat; účast na všech není nezbytně nutná, ale je vřele doporučená.
  • V pátek 23. února od 16.30 do 17.30 proběhne na faře otevřená akce pro děti – výroba srdíček pro obětní průvod při nedělní mši svaté v 10 h. Materiál bude na místě k dispozici.