Kalendář pro nejbližší období

  • V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů bude v kostele sv. Antonína mše sv. na tento úmysl ve čtvrtek 18. ledna v 18 hodin (poté adorace až do 22 hod.) a v neděli 21. ledna v 8 hodin. Od 19.15 hod. pak zveme na eucharistickou adoraci v kostele sv. Klimenta (Kostelní ul). 
  • V úterý 23. 1. proběhne v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů v kostele sv. Klimenta (Kostelní ul.) od 19.00 ekumenická bohoslužba. Přivítáme na ní sestry a bratry z Evangelického sboru u Klimenta (Klimentská ul., Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 1-Nové Město).